English information

Flowrox Eksentriske Skruepumper

Flowrox_PC Pump animation

Flere typer med kapasitet fra 2 til 250m3/t. Flowrox fikk blod på tann etter alle de gode tilbakemeldingene markedet gav på LPP pumpene. Erfaringen fabrikken fikk under utvikling og introduksjon av den innovative LPP teknologien gav sikkert også stor selvtillit. Flowrox kjøpte for et par år siden opp en produsent av pumpedeler til skruepumper og sentrifugalpumper og tilegnet seg ny know how og produksjonskapsitet. etter hvert fikk man ideen til og troen på at man kunne utvikle en unik eksenterskruepumpe.

Nå er pumpen testet ut og et titalls pumper står i testproduksjon verden rundt. Målsetningen om å få et renommé som gir Flowrox status som den ledende produsent av utstyr for transport og strømningskontroll av slitende, korrosivt og krevende væske og slam, nærmer seg. Den nye rotoren har en geometri som gir 3 tomrom som pumper fremover. Sammenlignet med vanlige  skruepumper gir dette en bemerkelsesverdig bedre trykk og effektivitet. Med optimalt kompresjon av friksjonen mellom rotor og stator, blir det mindre som går til spille og redusert slitasje. Rotor kan også benyttes i høyere temperaturer. Montering er enkel og det er tatt særlig hensyn til at pumpen skal være driftsvennlig og enkel og vedlikeholde. Det er for eksempel mulig å forandre retningen på pumpens innløp/sugeside til en hver stilling, trinnløst. Skiftning av tetninger tar kort tid og er så enkelt at det kan gjøres der pumpen står.

Flowrox PC pumper har fortrinn som gir brukeren besparelser i energiforbruk, lavere montasjekostnader og reduserte vedlikeholdsutgifter. Kort sagt lavere levetidskostnader og bedre oppe tid i fabrikken.

Den vanligste årsaken til feil på pumper, er problemer med tetningen. Flowrox pumpene har en enestående og patentert tetning som gjør det mulig å skifte den mekaniske akseltetningen raskt og uten å demontere hele pumpen. Utvalget er som følger:

  • Serie C for krevende oppgaver innen for eksempel masse og papirindustri, gruve og mineralbasert industri og kjemisk industri
  • Serie D for dosering
  • Serie EL, er en meget kompakt løsning for applikasjoner i renseanlegg

Serie C

Kapasitet 0-250 m3/t mot 10bar. C pumpene er tiltenkt tyngre oppgaver med transport av slam og pasta i industrien. Takket være spesiell og patentert konstruksjon oppnås høy effekt og stort trykk med kort bygge lengde. Pumpene krever også mindre energi, installasjon er enklere og behovet for vedlikehold er redusert. C pumpene gir deg derfor lave levetidskostnader. Den nye rotoren har en geometri som gir 3 tomrom som pumper fremover. Sammenlignet med konvensjonelle skruepumper gir dette en bemerkelsesverdig bedre trykk og effektivitet. Med optimalt kompresjon av friksjonen mellom rotor og stator, blir det mindre som går til spille og redusert slitasje. Rotor kan også benyttes i høyere temperaturer.

Serie D

Innhold

Serie EL

Innhold