English information

Firmainformasjon

Vi har hatt betydelige oppgaver innenfor filtrering, avløpsrensing og luktfjerning for landbasert prosessindustri og kommuner. De siste årene har vi konsentrert oss mer om ren handelsvirksomhet og mindre om prosjektarbeide.

Vi leverer ventiler for slitende og tærende slam, væsker og tørrstoff. Klemventiler, Slangepumper, Eksenterskrupumper og filterduk. Vi har gode referanser over hele landet og offshore. Tett samarbeide med brukere og ingeniører har gitt oss god og bred erfaring fra mange ulike prosesser innenfor blandt annet: Gruve- mineralindustri, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, smelteverk, renseanlegg, offshore, skip.

Offshore håndterer vi mest sement, men også sjøvann, spylevann, slam og produsertvann m.m.

Vi leverer filtertekstiler eller filterduk til de fleste filtrerings prosesser og filtrertyper:

Kontaktinformasjon

Brevik Process AS
(Strømtangveien 21)
N 3991 Brevik

Telefon: +47 35 54 90 00
Telefax: +47 35 54 90 01
E-post:bp@brevik-process.no

Org.Nr.:  986401202

Vakttelefon:

950 50 025

Her finner du oss

Larox Flowsys i Finland har vært vår samarbeidspartner siden 1988. Høsten 2011 ble firmanavnet endret til Flowrox. Ventilene og Pumpene fra Flowrox er synonymt med kvalitet og ledende teknologi som har bestått sin prøve i praksis. For våre kunder er det også betryggende og vite at Flowrox og Brevik Process ønsker å yte vårt beste og vi tilbyr oss og være aktive partnere for våre kunder. Våre produkter skal prestere og gi brukere økt produktivitet og kosteffektive løsninger av beste klasse.

Hjemmesidene til Flowrox finner du her : http://www.flowrox.com

I 2001 valgte vi AKO Armaturen & Separations GmbH som leverandør av direkte opererte klemventiler. Det var et godt valg. Ventilene fungerer godt og har god drifts stabilitet. Når vi startet vårt samarbeide lanserte AKO et helt nytt ventilhus fra eget aluminiumsstøperi og nå i 2011 lanseres en innovativ moduloppbygget ventilserie.

Hjemmesidene finner du her: http://www.pinch-valve.com

Vi tar HMS på alvor

Vedlikeholdskurs og DriftsassistanseVårt HMS system ivaretar også vårt ansvar som importør og stedlig representant. 

God kommunikasjon sikrer god kvalitet og produktutvikling

Kundetilpasset vedlikeholdskursVi prioriterer service og kvalitetssikring. Mange brukere av våre ventiler har lang erfaring og etter 20-30, kjenner de ventilene godt. De eldste pumpene har gått i 10 år nå og brukerne kjenner også pumpene bedre enn oss. Denne kunnskapen må vi ta del i for å forbedre oss og produktene våre. Vi er oss meget bevisst at vi er bindeleddet mellom bruker og produsent.

 

Industrimesse i Porsgrunn

Brevik Process på Industridagebe i PorsgrunnPeter Aanes og Jan Petter Bredsdorff på industridagene i Porsgrunn på tidlig nittitall. Larox ventiler, Avvanning og Filtrering var de forretningsområder som ble satset på.

Avløpsrenseanlegg og Luktfjerning

Frem til 2004, bygget vi mange avløpsrenseanlegg. Bilde er fra Rakkestad renseanlegg som ble overlevert Bamble Kommune i 1996. De røde ventilene på bildet er Flowrox klemventiler. Disse serviceventilene står på innløpet til målekassa hvor kjemikaliedoseringen foregår. 15 år etter er ventilgummi like hel. Alle våre renseanlegg ble levert som totalentrepriser, basert på Emendo teknologi.

Polymix Polymerberedningsmaskiner

På nittitallet leverte vi mange maskiner for beredning og dosering av flytende polymer. Flytende polymer ble mer og mer tatt i bruk i industrien og på kommunale renseanlegg. Vi utviklet etter hvert våre egne maskiner. Produksjon og montering foregikk hos Abrahamsen Mekaniske Verksted i Langesund.

 

Røykfritt Innemiljø

Inneklima og resning av sigarettrøykBrevik Process lanserte løsninger for innendørs røyking allerede i 2001. På bilde sees 4 av våre tidligere ansatte. Blandt andre avdelingsleder Jan Isnes. Denne delen av vår virksomhet ble avviklet i 2004.