English information

Filtertekstiler

Vi solgte Larox filterpresser i Norge frem til 2005 og opparbeidet oss god kompetanse på filterduk gjennom mange år. Våre filter duker er designet for å kunne tilfredsstille våre kunders prosesser og utstyr. Vi og våre leverandører besitter en betydelig kunnskap når det gjelder valg av riktig filterduk, som valg av materiale, vevstype, styrke etc.

Vi leverer filtertekstiler og filterduker til filtrerings prosesser og fitreringsutstyr hvor det stilles krav til filtrat eller kake. Tamfelt filterduk er i dag Metso Fabrics og produktene er av ypperste kvaltitet.

Filterduk til industrielle prosesser

Vår filterduk benyttes i gruve og mineralindustrien, i metallurgisk industri og kjemisk industri. Typiske prosesser er oppredning og i seaparasjon. Filtertekstilene våre tåler høye prosess temperatuerer, komplekse kjemiske omgivelser og svært forskjellige typer slurri innenfor industriell produksjon. Der hvor det stilles store krav til filterduk er vi ofte konkurransedyktige på pris og vi presterer som regel best. Industrielle renseanlegg har også ofte utfordrende slurri og slam.

Typiske filter utrustninger

Våre fiterduker benyttes på automatiske press filter, press filter, kammerfilterpresser, skivefilter trommelfilter og beltefilter. Vi har brukere over hele landet, brukere som stiller store krav til filterduk og som benytter filtrering i sin produksjon. Naturlig nok har vi flest brukere som kjører horisontale filterpresser, men det finnes også mange beltefiltere og skivefiltere som går med filterduk fra oss. Vakuumtrommelfilter har vi ikke leveranser til i Norge, men det blir nok ikke lenge til.

Du bør stille krav til filter duken

En god filterduk skal gi deg et klart filtrat, høy kapasitet, høy TS i filterkaken og lang levetid. Vårt mål er å levere filtertekstiler som passer godt til kundens behov og som leverer det beste filtreringsresultetet. Metso's Tamfelt filter tekstiler er enkle å montere og har lang levetid. Derfor opplever brukerne at våre filterduker gir god og økonimisk produksjon.