English information

Kommunalteknikk

Vi bygget mange Emendo avløpsrenseanlegg og Biodor luktfiltere for Norske kommuner frem til 2002. Anlegg som fremdeles er i drift og som fortsatt leverer svært gode renseresultater. I dag leverer vi slangepumper og slangeventiler til VA sektoren. Bilde her viser automatiske slamventiler og serviceventiler på et industrielt renseanlegg. 2 av de manuelle ventilene brukes som regulerigsventiler.

PVEG ventilene i plast, ble lansert i 2001 og flere kommuner har denne slangeventilen i pumpestasjoner. AKO direkteoperert ventil blir også benyttet i VA