English information

Gruve og mineralindustri

I tørre og våte prosesser av malm og mineraler stilles det spesielle krav til ventiler og pumper. Larox ventiler ble utviklet og skreddersydd for behov ved transport og oppredning av slitende gods. Malm og mineraler er i prosess oftest skarpe og tunge og i separasjonsprosesser spesielt, må ventiler og pumper tåle slitasje, begroing og gravitasjon.

Etter 40 år i gravitasjonsrenner, under fortykkere, i flotasjonsanlegg og på filtere endrer produsenten navn til flytende berg, eller Flowrox. Flowrox markerer med dette hvor man har sine røtter og understreker samtidig at selskapet er solid som fjell og at utstyret de produserer er robust og tåler et tøft miljø.

I dag benyttes ventilene og pumpene til Flowrox i alle typer industri, fra oljeutvinning til produksjon av næringsmidler. Intet materiale tåler abrasive forhold bedre enn gummi og egenskapene til de elastiske ventilbelgene har vist bemerkelsesverdige fordeler i mang en prosess.  

I Norge benyttes Flowrox klemventiler i de aller fleste bedrifter hvor man utvinner og eller bearbeider malm og mineraler. Enten i forbindelse med transport, oppredning eller prosesser for finbearbeiding og foredling frem til ferdig produkt.

Ventilene egner seg like godt i tørre som i våte prosesser og benyttes i alle deler av prosessene. Som enkle manuelle serviceventiler, i automatiske prosesser med høye krav til oppetid og som reguleringsventiler. Ventilene våre ser jernmalm, kvarts, gips, kull, aluminiumsoksid, zink, ilemenit,

Pumpene fra Flowrox så dagens lys først for 10 år siden. LPP slangepumpene står under fortykkere, doserer tilsatser og transporterer kvartsslurri, kalkslurri, zinkslurri, kopperslurri, kalkslurri med mer-