English information

Driftserfaring

Brevik Process bildeVi ønsker å høre fra alle som har driftserfaring med våre ventiler og pumper. Hvis du tillater det vil vi dele informasjon med andre her på disse sidene.  
Generell prosesserfaring knyttet til transport av tørt og vått i rør vil også være av interesse. Spesielt er vi interessert i medier som er utfordrende på grunn av slitasje, begroing, krystallisering eller konsistens. Har du løst et problem som du vil og kan dele med andre hører vi gjerne fra deg.
Det er også hyggelig å få tips om lenker til informasjon som har vært nyttig for deg og som du vil dele med andre.
 
Vi skal etablere et Engineerings Nettverk som vil stå til din disposisjon. I samarbeide med andre firma skal vi tilby ingeniørtjenester med høy kompetanse og lang erfaring i alle de disipliner som er naturlig for våre industrielle aktiviteter. Skip, offshore, landbasert prosessindustri og kommunal sektor.

Gruve og mineralindustri

I tørre og våte prosesser av malm og mineraler stilles det spesielle krav til ventiler og pumper. Larox ventiler ble utviklet og skreddersydd for behov ved transport og oppredning av slitende gods. Malm og mineraler er i prosess oftest skarpe og tunge og i separasjonsprosesser spesielt, må ventiler og pumper tåle slitasje, begroing og gravitasjon.

Smelteverk

Karbonmonoksyd gass, pelletering, scrubbet slam, gjenvinning og kjølevannsanlegg.

Prosessindustri

Prosessindustrien er mangfoldig og våre ventiler og pumper møter daglig utfordringer i forhold til medie, temperatur og trykk. Bilde viser en DN200mm PN10bar klemventil som regulerer kjølevann til en varmeveksler. Ofte løser vi for oss enkle utfordringer som her. Våre ventiler er selvrensende og begroing vil ikke medføre driftsproblemer i prosessen.

Offshore

På oljemessen i 1998 fikk vi høre at brannvannsanleggene offshore hadde store problemer med oppetid, grunnet korrosjon og begroing. Ventilene på ledningene måtte ofte bankes opp og ved isolering av ledninger under vedlikehold, tettet ikke ventilene fordi setene var begrodd. Besøkende på vår stand som så klemventiler for første gang var forbauset.

Kommunalteknikk

Vi bygget mange Emendo avløpsrenseanlegg og Biodor luktfiltere for Norske kommuner frem til 2002. Anlegg som fremdeles er i drift og som presterer svært gode renseresultater den dag i dag. I dag leverer vi slangepumper og slangeventiler til VA sektoren. bilde viser DN300mm reguleringsventiler på innløp til et større kommunalt renseanlegg på Sørlandet.